БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Атина

17 септември 2014 г. 12:33:00 ч.

БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Атина
започна ЗАПИСВАНЕ на ученици/ деца за 2014 – 2015 г.

За новата учебна година в училището се приемат деца/ученици от предучилищна възраст до 12 клас, които се обучават по български език и литература, история и география на България. Издават се удостоверения за проведено обучение по съответните предмети, признати от Министерство на образованието и науката.
За учениците, малко владеещи или невладеещи български език, функционират паралелки за интензивно изучаване на езика и индивидуална форма на обучение.
Организирани са занимални групи по математика, физика, гръцки и английски език.
По предложение на Министерство на образованието и науката предстои:
*въвеждане на дистанционно обучение;
*възможност за явяване на МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за завършващите средно образование.

Извънкласни форми – рисуване и прилοжно изкуство, български народни танци и художествено слово.
Записвания от понеделник до петък от 18:00 -20:00 ч., събота и неделя от 10:00 – 20:00ч. в сградата на училището. Адрес: пл. „ Египту ” 1б /Педион Ареос/
Πλ. Αιγυπτου 1β /Πεδιον Αρεως/
Допълнителна информация на тел.: 694 88 92 370
210 74 86 550
210 82 53 390

Tweet This
Comments are closed on this post.