25.04.2013
Дават ЕКАС и Симплирома, но намалени

През последните месеци станахме свидетели на многобройни и радикални промени в пенсионните закони в Гърция, касаещи възрастта за пенсиониране, ЕКАС и симплирома.
Все още съществува възможност за една категория кандидат-пенсионери, да се пенсионират в Гърция преди навършването на 67 год. възраст. Кои са те?
Касае се за мъже и жени, които през тази година /2013/..., навършват 62 год. и имат 12 000 енсима. За определяне броя на енсимите се взема предвид българския трудов стаж и енсимите в ИКА, като 1 година трудов стаж в България се равнява на 360 енсима.
Пример:
28 години в България = 28 x 360 = 10 080
+ енсимите в Гърция
 Необходимо в този случай от тези 12 000 енсима, 10 000 енсима лицето да ги е имало до 31.12.2010 год.
По отношение на ЕКАС, промените са следните:
До края на 2013г. Право на ЕКАС ще имат пенсионерите с ниски доходи. Условие да се получава ЕКАС е:
1) Да е излязло пенсионното решение от ИКА и да е започнало изплащането на гръцка пенсия.
2) Доходът на лицето съгласно последното екатаристико да не надвишава 8 472 евро.
3) Размерът на ЕКАС е следният:
А) Годишен доход до 7715,66 евро - 230 евро ЕКАС
Б) Годишен доход от 7715,66 евро до 8018,26 евро - 172 евро
В) годишен доход от 8018,26 евро до 8219,93 евро - 115 евро ЕКАС
Г) Годишен доход от 8219,93 евро до 8472 евро - 57,50 евро ЕКАС
 ПОЯСНЕНИЕ:
Съгласно последната Наредба за ЕКАС, българите, които получават и българска пенсия паралелно с гръцката и кандидатстват за ЕКАС, ще получат 2/3 от съответния размер, т.е. по-малка сума.
ЕКАС се отпуска от Териториалното поделение на ИКА, което изплаща гръцката пенсия след подаване на молба, придружена със следните документи:
1) Фотокопие на паспорт или Лична карта
2) Фотокопие на Синя карта от Полицията
3) Фотокопие на екатаристико
4 )АМКА
5) Договор за наем на жилището, заверен от Данъчна служба или нотариален акт /за лицата закупили жилище тук - в Гърция/
6) Клетвена декларация /υπ. Δήλωση/ от собственика на жилището - по образец
7) Сметка за ток /ΔΕΗ/ на името на кандидатстващия за ЕКАС
 От България:
1) Удостоверение за семейно положение
2) Удостоверение за деклариране данни, от отдел „Местни данъци и такси” на данъчната служба
3) Удостоверение за декларирани данни - доходи от НАП
4) Удостоверение за получените пенсии за изтеклия период от НОИ, отдел „Пенсии”
ВНИМАНИЕ!
Всички документи от България трябва да са с печат Апостил и да са преведени в Гърция от адвокат или Преводаческа служба на Мин. На Външните работи
9)Банкова сметка в гръцка банка
 ВНИМАНИЕ!
През следващата година, т.е. от 01.01.2014г. ЕКАС ще се отпуска на лица навършили 65 год. възраст.
Що се касае до Симплиромата /добавката/ към пенсията, законово се нормира нейния размер, които не може да надвишава 288 евро, като в този размер се включва и размера на реалната пенсия, определена въз основа на енсимите в ИКА.
Симплиромата се отпуска от отдел „Европейски пенсии” на ул. „Никифору” 14 заедно с пенсионното решение или допълнително от него, след подаване на молба, придружена с абсолютно същите документи като за ЕКАС.
Допълнително условие за отпускане на симплирома е да е излязло българското решение за пенсиониране и от НОИ - София да е изпратено и получено в службата на „Никифору” 14.
Адвокат Татяна Цанева-Грива