14.06.2013

Вратичките за пенсиониране

в ИКА - Институт за социално осигуряване)
 През двете години 2011-2012 се предвиждат преходни изменения преди възрастовата граница да отиде на 67 години.
 Четири „вратички” за излизане в пенсия съществуват в ИКА, като възрастовата граница се свързва с броя на осигурителните вноски (енсима). Късмет...лийки са жените, които са успели да обосноват право до края на 2010, докато от друга страна губят осигурените, които „застопоряват” правото си на пенсия след Януари 2013 г.
 Предвижда се аналитично следното за осигурените в ИКА от 1983 г. до включително и 1992 г.:
1. Осигурени с 4.500 енсима /осигурителни дни/. Обосноваването става с попълване на 55 годишна възраст и попълването на 4.500 осигурителни дни (но и 100 дни в рамките на пет години) до края на 2010 г. В този случай се отпуска намалена пенсия на 55 г., докато границата за пълна пенсия се оформя на 60 годишна възраст.
 Отбелязва се, че тези жени, които са попълни 60 годишната си възраст до края на 2010 г. но не са попълнили 4.500 осигурителни дни са обосновали правото за излизане в пенсия. Но пък не могат да използват фиктивните години за да попълнят 4.500 осигурителни дни. Това значи, че ще трябва да попълнят най-малко 4.500 енсима само чрез самоосигуряване или реално осигуряване.
 През двете години 2011-2012 се предвижда постепенно увеличаване на възрастта на пенсиониране. От тази година пълна пенсия се отпуска на 67 и намалена на 62.
2. Осигурени с 10.000 дни. С попълването на 10.000 осигурителни дни до края на 2010 се отпуска намалена пенсия на 55 г. и пълна на 57. И в този случай намалението е 0,5% за всеки месец преди възрастовата граница за получаване на пълна пенсия (с максимална граница на намаление 12%).
 През двете години 2011-2012 се предвиждат преходни изменения, но все пак трябва да се отбележи, че обосноваване на правото става с попълване само на осигурителното време, тоест, на 10.000 дни.
 Така, жена осигурена в ИКА, която ще има попълнени 10.000 осигурителни дни с или без изкупуване на осигурително време през 2012 г. ще може да се пенсионира на 56,5 г. с намалена и на 58,5 г. с пълна пенсия с най-малко поне 10.800 осигурителни дни в момента на молбата.
3. Майки на непълнолетни. Обосноваването става с 5.500 осигурителни дни и при непълнолетие на детето, като в последствие майката може да се оттегли, когато стигне възрастовата граница. В случая когато е „обезпечила” правото до края на 2010 г. излизането в пенсия става на 55 години с пълна пенсия и на 50 с намалена.
 През двете години 2011-2012 се предвиждат преходни разпоредби свързани с пенсионирането на майките. Конкретно през 2011 г. се внася пълна пенсия на 57 г. и намалена на 52, докато през 2012 възрастовите граници отиват на 60 и 55 съответно. „Наказанието” за намалена пенсия се оформя на 0.5% за всеки месец преди попълване на границата за пълна пенсия и може да стигне до 30% (за една петилетка).
 Особено значително е, че тези жени, които искат да обосноват право до края на 2010 г. могат да използват само субсидираното време на безработица и субсидираното време за бременност и следродилния период. Тези жени, които искат да обосноват право от 1 Януари 2011 г. и след това могат да ползват всички фиктивни периоди, които предвиждат законите 3863/2010 и 3996/2011 (детски, студентски и др. ).
4. Осигурените в условия на тежък и нездравословен труд. За обосноваването им на пенсионно права се изискват 4.500 осигурителни дни общо, от които 3.600 в категорията на тежкия труд. Вече през 2011 г. е започнало увеличаването на възрастовата граница във въпросната категория, докато от тази година „излизането” става на 62 г.
При всеки случай за работещите професии при условия на тежък и нездравословен труд обосноваването става само със съществуването на съответния период на осигуряване. От 1 Януари 2011 и насетне може периодът да бъде попълнен и с изкупуването на фиктивно време, но само що се отнася до 4.500 дни. Това практически означава, че не могат да се откупят вноски (вареа енсима) за тежък труд.
 Извън намалените граници майките осигурени в Осигурителна организация за свободни професионалисти (ОАЕЕ-ТЕВЕ).
 Строги предпоставки важат за пенсионирането на жени в ОАЕЕ-ТЕВЕ. Дори в тази организация на свободните професионалисти не се предвижда намалени граници за майки на непълнолетни деца.
Въз основа на законодателството жените имат право да се пенсионират на 60 г., след като попълнят 35 години осигуряване до края на 2010 г.
 Обосноваването става с 35 години и през двете години 2011-2012, но независимо от това се увеличават извикваните години на осигуряване (36 години през 2011г. и 37г. през 2012 г.).
 Пенсията, която се отпуска при всичките случаи е пълна, аналогично на годините, които ще има осигурената в момента на подаване на молбата.
Тез жени, които обосновават право след 1 Януари 2013 имат право на пълна пенсия на 67 или алтернативно на 62, но вече с 40 години осигуряване.
 ЯНИС ФОСКОЛОС


Вестник Контакти Атина

Surspiring to think

08.04.2016 Robinson
Surspiring to think of something like that