Времето

04.05.2012

Взето от официалния сайт на ИКА - ЕТАМ  Трудов стаж се признава на онези които...

... виж още по темата
 
30.01.2012
ЕРГОСИМО – купони за плащане на осигуровки за работещите като домашни помощници. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(ИКА-Институт за социално осигуряване), ЕТАМ-Единна каса за работещите на заплата. Със закон 3863/2010 от чл. 24 влиза в сила за първи път в Гърция така... виж още по темата
 
29.01.2012
От 1ви Февруари настъпват промени в обслужването на регистрираните като безработни към Службите по заетостта. По конкретно за записване в бюрата по труда ще се изисква само представянето на необходимите документи, а презаписване ще се извършва за ... виж още по темата
 
03.10.2011

За да се основе лична фирмена дейност, е необходимо:
1. Да си осигурите помещение за извършване на пряката дейност на фирмата.
Наличието на подобно помещение се доказва:
 

... виж още по темата
 
03.10.2011

Плащат се последните 56 дни от бременността и 63 дни след датата на раждането. За да имате право на тази парична помощ трябва да съществува здравна осигуровка към ИКА. Необходими са 200 работни дни с осигуровки през последните 2 години и да не работите през периода, за който са помощите.
Необходими документи:

... виж още по темата
 
03.10.2011

Право на подарък имат тези,които са работили в периода 01.01 до 30.04 без значение от стажа.
Подаръкът, на който имат право е в размер на 50 % от месечната заплата

... виж още по темата
 
03.10.2011

Новите изисквания за жилищно подпомагане ( ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ):
1. Удостоверение за семейно положение за последните 6 месеца от страната от която си.
2. Да е подпечатано от Гръцкото консулство в България
 

... виж още по темата
 
03.10.2011

Всички служители от началото на назначението си до 12 навършени месеца, независимо от това дали работят в частни или публични места, имат право да вземат отпуск, пропорционално на тяхното работно време в съответствие със закона 3302/2004 параграф 1а A.N. 539/1945.
 

... виж още по темата
 
03.10.2011

За изготвяне на Разрешително за работа е необходимо :

- Молба (Етиси), която се попълва на място;
- Паспорт или лична карта която да не е изтекла, две фотокопия;

- Три снимки;

 

... виж още по темата
 
03.10.2011

Право на платени болнични имат всички здравно осигурени работещи, след като се удостовери,че са временно нетрудоспособни (за 4 дни и повече ) от Здравната служба на ИКА.Задължително условие за да имате право на тях е имате минимум 100

... виж още по темата
 
03.10.2011

А.М.К.А (осигурителен номер) – това е досегашния А.М. (Аритмо Митро). Чрез новия Осигурителен номер ще се улесни изплащането и получаването на пенсии, обезщетения, надбавки и помощи.
Той се изисква от 1 юли 2009 година.

... виж още по темата
 
03.10.2011

Таблица за Лятното обезщетение ( ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ) за всички работещи при един работодател.

Ако сте работили повече или 10 месеца - ½ от работната ви заплата; 13м. - ½ от работната ви заплата;

... виж още по темата
 
Page 2 of 3 << < 1 2 3 > >> 

Топ реклами

Топ реклами

 
 

Дежурни аптеки