Времето

11.03.2014
Важна промяна в условията, при които се пенсионират българите, работили в страната и в Европейския съюз, се очаква да настъпи след решение на Съда на ЕС. Това зависи от изхода на делото “Сомова срещу България”, заведено от българска гражданка,... виж още по темата
 
05.02.2014
Събира ли се стажът, който се натрупва в България и във всяка друга страна-членка на Европейския съюз, дори, ако човекът е работил в няколко от тях, или кандидат-пенсионерът ще трябва да отработи минимума, който се изисква за право на пенсия във... виж още по темата
 
14.06.2013
Вратичките за пенсиониране в ИКА - Институт за социално осигуряване) През двете години 2011-2012 се предвиждат преходни изменения преди възрастовата граница да отиде на 67 години. Четири „вратички” за излизане в пенсия съществуват в... виж още по темата
 
13.05.2013
Уважаеми сънародници, Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това... виж още по темата
 
25.04.2013
Дават ЕКАС и Симплирома, но намалени През последните месеци станахме свидетели на многобройни и радикални промени в пенсионните закони в Гърция, касаещи възрастта за пенсиониране, ЕКАС и симплирома. Все още... виж още по темата
 
25.04.2013
Как се прехвърля имот между роднини Много хора не знаят кой е най-добрият начин за осъществяване на подобна сделка и прибягват до фиктивна продажба В живота обикновено настъпва момент, когато родителите решават, че е време да... виж още по темата
 
25.04.2013
Намалена пенсия на 50 години с 5.500 енсима в ИКА Право на ранна пенсия на 50 г. имат майките на непълнолетни деца, които се осигуряват в ИКА и отговарят на конкретни предпоставки. Основна предпоставка е да са обосновали пенсионно право... виж още по темата
 
25.04.2013
Издаване на УП-3 Другото удостоверение за пенсиониране е УП-3. То не е сред задължителните документи, които трябва да се представят, но е важно да се знае, че е основен документ за хора, работили при специфични работни условия. УП-3 има... виж още по темата
 
25.04.2013
Издаване на УП-2 Кога ни е необходимо УП-2 и за кои периоди Съгласно наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (чл. 2. Т. 2), когато се представят документи за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в тях непременно... виж още по темата
 
09.01.2013
За да се избегнат проблемни ситуации, свързани с извършване на нарушения, наказуеми според Гръцкия кодекс за пътно движение, Ви обръщаме внимание на следните разпоредби: Чл. 100 – водачите когато управляват МПС на територията на РГърция... виж още по темата
 
18.06.2012
Месечната финансова помощ, предоставяна на хората, обитаващи взето под наем жилище в Гърция, се различава от еднократно изплащаната годишна помощ по същия повод. Водещи критерии за изплащане на еднократната помощ са наличният придобит брой... виж още по темата
 
15.05.2012
Циркуляр на ИКА / ИСО/) номер 9/6.2.12 (КОРЕКЦИЯ) Определяне на сумата за минимално възнаграждение с цел предоставянето на добавка към възнаграждението. Досегашното увеличение се изчисляваше на базата на общото време на осигуряване в страната ... виж още по темата
 
Page 1 of 3 1 2 3 > >> 

Топ реклами

Топ реклами

 
 

Дежурни аптеки